Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden:

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies: PR-Commissie, Technische Commissie, Jeugd Commissie, Clubhuis Commissie en Ledenadministratie

mail bestuur via secretaris

Jeugd

Het doel van de Jeugdcommissie is het organiseren en faciliteren van alle activiteiten voor de jongste leden van TC Eerbeek in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar.

 • Voobereiden tennis voor de beginners, tennislessen en selectiebeleid
 • Interne en open toernooien zoals Openingstoernooi, Ouder-kind toernooi

 • Planning en inschrijving KNLTB Tenniskids Jeugdcompetities
 • Organiseren van gezellige activiteiten zoals BBQ voor de oudere jeugd of tenniskamp voor de jongeren

mail jeugd commissie

PR & Sponsor

De Public Relations (PR) Commissie heeft tot taak via externe communicatie de vereniging te vertegenwoordigen, onderhoud de relatie met onze sponsors en is verantwoordelijk voor de verkoop van reclameborden en -doeken.

 • Contacten met sponsoren onderhouden

 • Nieuwe sponsoren zoeken en afspraken maken (vastleggen)

 • Sponsortoernooi 1 keer per jaar

 • Publicitaire acties met lokale ondernemers
 • Artikelen aanleveren bij kranten (publiciteit)
 • Acties communiceren
 • Activiteiten om nieuwe leden te werven
 • Informatieavond nieuwe leden

mail pr commissie

Technische Commissie

Het doel van de Technische Commissie (TC) is het organiseren en faciliteren van de activiteiten voor de volwassenen

 • Interne toernooien (openingstoernooi, clubkampioenschappen enz.)
 • Open toernooien (Weltevreden, Tutorial 17+ enz.)

 • Planning en inschrijving KNLTB competitie via de competitieleiders (VCL), bereikbaar via het mailadres competitie@tceerbeek.nl

mail technische commissie

Overig

Verder zijn er nog andere commissies actief

 • Clubhuiscommissie: regelt de organisatie rond clubhuis, bar en keuken Interne toernooien (openingstoernooi, clubkampioenschappen enz.)

 • Accomodatiecommissie: onderhoud clubhuis en terrein

 • Redactiecommissie:verzorgt i.s.m. het bestuur en andere commissies de inhoud van de digitale Nieuwsbrief en is bereikbaar via nieuwsbrief@tceerbeek.nl