Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden:

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies: PR-Commissie, Technische Commissie, Jeugd Commissie, Clubhuis Commissie en Ledenadministratie

mail bestuur via secretaris

Jeugd

Het doel van de Jeugdcommissie is het organiseren en faciliteren van alle activiteiten voor de jongste leden van TC Eerbeek in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar.

 • Voobereiden tennis voor de beginners, tennislessen en selectiebeleid
 • Interne en open toernooien zoals Openingstoernooi, Ouder-kind toernooi

 • Planning en inschrijving KNLTB Tenniskids Jeugdcompetities
 • Organiseren van gezellige activiteiten zoals BBQ voor de oudere jeugd of tenniskamp voor de jongeren

mail jeugd commissie

PR & Sponsor

De Public Relations (PR) Commissie heeft tot taak via externe communicatie de vereniging te vertegenwoordigen, onderhoud de relatie met onze sponsors en is verantwoordelijk voor de verkoop van reclameborden en -doeken.

 • Contacten met sponsoren onderhouden

 • Nieuwe sponsoren zoeken en afspraken maken (vastleggen)

 • Sponsortoernooi 1 keer per jaar

 • Publicitaire acties met lokale ondernemers
 • Artikelen aanleveren bij kranten (publiciteit)
 • Acties communiceren
 • Activiteiten om nieuwe leden te werven
 • Informatieavond nieuwe leden

mail pr commissie

Technische Commissie

Het doel van de Technische Commissie (TC) is het organiseren en faciliteren van de activiteiten voor de volwassenen

 • Interne toernooien (openingstoernooi, clubkampioenschappen enz.)
 • Open toernooien (Weltevreden, Tutorial 17+ enz.)

 • Planning en inschrijving KNLTB competitie via de competitieleiders (VCL), bereikbaar via het mailadres competitie@tceerbeek.nl

mail technische commissie

Overig

Verder zijn er nog andere commissies actief

 • Clubhuiscommissie: regelt de organisatie rond clubhuis, bar en keuken Interne toernooien (openingstoernooi, clubkampioenschappen enz.)

 • Accomodatiecommissie: onderhoud clubhuis en terrein

 • Redactiecommissie:verzorgt i.s.m. het bestuur en andere commissies de inhoud van de digitale Nieuwsbrief en is bereikbaar via nieuwsbrief@tceerbeek.nl

Lidmaatschap

TC Eerbeek is een gezellige tennisvereniging. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na invulling neemt de ledenadministratie contact met je op. Je krijgt dan een bevestiging van inschrijving en de gegevens die we van je in de ledenadministratie opnemen, en na verwerking bij de KNLTB een tennispas.

TC Eerbeek is een deelnemende vereniging Minimabeleid Gemeente Brummen, waarbij een tegemoetkoming van de kosten van het lidmaatschap mogelijk is. Meer info over de criteria, de procedure en de vergoeding vindt u bij Minimabeleid Gemeente Brummen. Wanneer de procedure van de gemeente doorlopen is krijgt u een beschikkingsbrief, en kunt u zich aanmelden bij TC Eerbeek.

Contributie

Senioren (die op 1 januari 22 jaar) zonder afkoop € 168,00 per jaar
Senioren met afkoop van bardienst € 228,00 per jaar
Semi-senioren (die op 1 januari 17 t/m 21 jaar zijn) € 101,00 per jaar
Jeugdleden (die op 1 januari 16 jaar of jonger zijn) € 85,00 per jaar
Winterleden € 117,00 per half jaar, dit is inclusief afkoop bardienst
Inschrijfgeld senioren € 16,00 eenmalig
Inschrijfgeld semi-senioren € 10,00 eenmalig
Inschrijfgeld junioren € 5,00 eenmalig

Een (semi) senior lid (18 jaar en ouder) van TC Eerbeek draait een aantal keren per jaar een bardienst achter de bar van onze kantine (gemiddeld 12 uur per jaar). Leden die per 1 januari van een jaar de leeftijd van 75 jaar of ouder hebben bereikt, krijgen vrijstelling van de bardienstverplichting.

Opzeggen van het lidmaatschap kan via het contactformulier naar Ledenadminstratie via de onderstaande button.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Zomer van de ledenadministratie.

Mail Ledenadministratie
Download inschrijfformulier
Download Informatie Gezindslidmaatschap

Klaar om te tennissen?

Wordt lid