Tennisclub Eerbeek

Commissies

De organisatie van TC Eerbeek bestaat uit een Bestuur en Commissies. De commissies organiseren activiteiten en evenementen die passen binnen de betreffende commissie en houden daarbij rekening met:

  • De jaarplanning van TC Eerbeek, zodat geen conflicterende belangen optreden
  • Het budget en de begroting
  • Passende communicatie
  • Veiligheidscriteria
  • Verzorgt planning en draaiboek voor de activiteiten


Het bestuur is er om de commissies te ondersteunen bij alles waarbij dat nodig is.
Het bestuur is ten allen tijde beschikbaar als vraagbaak of als klankbord voor een commissie of een commissielid. De commissies kunnen tenminste van het bestuur verwachten dat zij:

  • Pro-actief contact zoekt met de commissies om te vragen hoe het gaat, of het bestuur ergens mee kan helpen, etc.
  • De commissies helpen om te zorgen dat er een passende bezetting van de commissies is
  • Zo veel als mogelijk vertegenwoordigd is door 1 of meer bestuursleden bij het uitvoeren van een activiteit

Het bestuur is blij met alle inzet van alle actieve leden die het mogelijk maken zo ontzettend veel te organiseren met deze mooie, gezellige en actieve vereniging, bedankt!

Sponsors

Social media

Like ons op facebook  Volg ons op twitter Volg ons op Instagram

Clubgebouw

TC Eerbeek
Harderwijkerweg 7-A
6961 GG Eerbeek
Tel: 0313 651052

Secretariaat

p/a Rentmeesterhof 1
6961 DB Eerbeek
U bevindt zich hier: Home Clubinformatie Commissies